prev
next
zoom small
zoom prev
zoom next
zoom prev
檢視大圖
zoom next
檢視大圖

2013.12 Alley Zheng / Model

「默默的做個屬於自己的女人,無論是驕縱的、淘氣的、善良的,不做那個最光彩奪目的,做一個讓自己默默的也能發著光的女孩,女人。」

《善變的女人系列 半月項鍊》- 長方鑽實心、空心與圓鑽排列樹枝鑽手鐲
  • 讀取中...
查看所有通知